Pages

วันอังคาร, พฤศจิกายน 17

บรรยายเปลี่ยนเกมส์เมอร์ เป็นไวท์แฮกเกอร์

 17 พฤศจิกายน 2563 เดอะสตีทรัชดา E-Sports Arena คุณนนทวัตต์ สาระมาน ที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค ผู้ร่วมก่อตั้งและทีมพัฒนา SRAN ได้บรรยาย เส้นทางสายงาน Cybersecurity ในงานเปลี่ยนเกมส์ เป็นไวท์แฮกเกอร์ เพื่อให้ความรู้นักศึกษาที่สนใจเรื่องได้ฟัง กับอาชีพด้านไซเบอร์ซีเคียวลิตี้ เป็นงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU จัดกับทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 5

สมาคม CIPAT และราชภัฎสกลนคร นวัตกรรมและหลักสูตรที่เกิดขึ้นในอนาคต

 นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT และ นายนนทวัตต์  สาระมาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อทำการยกระดับการศึกษาภาคอีสานตอนบนให้เกิดการสร้างงาน โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์(CIPAT) พร้อมคณะ ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร