Pages

วันศุกร์, กันยายน 10

บรรยายพิเศษ Digital Transformation สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี CIPAT ได้ร่วมสัมมนาออนไลน์  Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00

โดยได้รับโอกาสให้บรรยายเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับมหาวิทยาลัยวันจันทร์, กันยายน 6

บรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก

 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ได้รับเชิญบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 


วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 26

รับเชิญบรรยายหลักสูตร วทร รุ่น 53 ผ่านออนไลน์

 เป็นปีที่ 3  ที่ได้รับเกียรติทางวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ให้มาบรรยายเป็นเวลา 5 วันในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 5

เสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ให้กับ DES

 05/08/64 : ได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES  ผ่าน Online ในนามสมาคม CIPAT 

โดยในครั้งนี้ CIPAT ได้เสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต, อาชีพใหม่ๆ ในสายงาน Data Protection การพัฒนา White Cyber นักรบไซเบอร์รุ่นจิ๋ว 

รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและสร้างภูมิต้านทานการรับรู้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับเด็กและเยาวชน, การนำข้อมูลกลับสู่ประเทศ ผ่าน Form.TH เพื่อเป็นคลังข้อมูลการสำรวจข้อมูล โดยเชื่อมแอพพลิเคชั่นข้ามชาติที่สำคัญ ให้ข้อมูลยังอยู่ในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เราได้พบผู้บริหารระดับประเทศ และได้นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป


วันจันทร์, กรกฎาคม 26

ร่วมงานกับ CIPAT แจก Smart Devices ให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้งานสาธาณะประโยชน์

 อีกหนึ่งในกิจกรรมดีๆ จากสมาคม CIPAT มอบสิ่งของช่วงวิกฤตโควิด-19สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) เดินหน้าสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ โรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น “ Smart field hospital” มอบ Samsung Smart Deviceโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤษฎา ศาสตรวาหา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ และในวันเดียวกัน มอบ Samsung Smart Device ให้กับ ตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณะสุข เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างคนไข้และคุณพยาบาลหรือคุณหมอ ได้อย่างปลอดภัย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซต์เบอร์ CIPAT ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่มอบ Smart Device ทั้ง Tablet และ Smartphone ให้ทางสมาคม CIPAT นำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ


วันอังคาร, กรกฎาคม 20

บรรยายเรื่อง "การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลทางพันธุ์กรรมอย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแพทย์แม่นยำ"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กลุ่มงาน BioTech

เชิญบรรยายเรื่อง ารออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลทางพันธุ์กรรมอย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแพทย์แม่นยำ

จากเรื่องการแพทย์ดีเอ็นเอ และจีโนม กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ เมื่อโลกปัจจุบันเริ่มเชื่อมถึงกันด้วยข้อมูลดิจิทัล

ในการนี้ได้อธิบายถึงการทำ AI Factory " เปลี่ยนจากแมว กลับมาเป็นเสือตัวที่ 5 แห่งเอเชียอีกครั้ง " เป็นหนึ่งในประโยคที่พูดไว้ในงาน DNA Storage & precision medicine

ฟังเต็มไม่มีตัดต่อได้ที่ https://youtu.be/OydN8YreycE
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 24

ร่วมคณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส ไปตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม

 คณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส พร้อมด้วย นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

ร่วมตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละอวกาศกลาโหมไปตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมคณะที่ปรึกษารมว.ดีอีเอส พร้อมด้วย นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT
ร่วมตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละอวกาศกลาโหม โดยมี
ทสอ.กห.เจ้ากรมเเละคณะ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม กรมทสอ.กห.พร้อมที่จะร่วมจัดทำนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ไซเบอร์ และเทคโนโลยีดาวเทียม กับกระทรวงดีอีเอส อีกทั้งมีความพร้อมที่จะจัดทำโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในทุกๆด้านต่อไป ณ ศูนย์ปฎิบัติการไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละอวกาศกลาโหม
วันอาทิตย์, เมษายน 4

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 Upskill

 ในวันที่ 4 เมษายน 2564 : บรรยากาศภาพในงาน SPU Non-Degree โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 Upskill Reskill เป็นหลักสูตรแห่งความประทับใจ ตั้งแต่เปิดงาน จนกระทั่งปิดจบงาน ในวันสุดท้ายทางศรีปทุมจัดงานได้สมบูรณ์แบบ

ซึ่งประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ในนามนายกสมาคม CIPAT ทีมจัดฝึกอบรมความรู้มืออาชีพ ได้รับหน้าที่ดูแลตั้งแต่รุ่นที่ 1 มาถึงรุ่นปัจจุบัน ในหลักสูตร Cybersecurity นี้ ระยะเวลา 6 เดือน

Previous

วันอังคาร, มีนาคม 23

บรรยายแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ ในทิศทางด้าน Cybersecurity ที่กรมสรรพสามิต ได้รับเกียรติเชิญจากกรมสรรพสามิต ผ่านทางบริษัทโปรเฟสชั่นเนล ให้มาบรรยายเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ ในทิศทางด้าน Cybersecurity กล่าวโดยย่อดังนี้

ประเทศเราจะกินบุญเก่าจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 เมื่อ 30 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้ว เราต้องเปลี่ยน และปรับ ให้ทันกับตัวละครบนโลกใบใหม่ อันได้แก่ IoT Cloud BigData AI และ Blockchain ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยข้อมูล

ปัจจุบันเทคโนโลยีบน Cloud data platform เป็นตัวแปลสำคัญของยุคเศรษฐกิจใหม่ เราตามต่างชาติจากส่วนนี้ไม่ทัน(ประเทศมหาอำนาจ) ถึงแม้ตามไม่ทันแล้ว แต่เราต้องควบคุมข้อมูลของเราได้ โดยเฉพาะข้อมูลของรัฐ และการให้บริการประชาชน ให้มองถึงการไหลเวียนของข้อมูลที่มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย ให้มากกว่าทางกายภาพและสถานที่ตั้งของ Data center

ทิศทางแบบ Decentralization จะทำให้รูปแบบการรวมศูนย์ Centralization ในอดีตทำให้ รัฐบาล และ Regulator ในประเทศอ่อนแอลง หากตามไม่ทัน และจะทำให้คนหันไปใช้ Platform สมัยใหม่ผ่าน P2P จากข้ามประเทศแทนที่จะมีการไหลเวียนเศรษฐกิจภายใน ด้วยกฎระเบียบและการตรวจสอบเคร่งคัดของรัฐบาลจนเกินไป จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการก้าวต่อไป

อธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) จะกลับสู่ประเทศเราได้ ตัวแปลหลักคือรัฐบาล ต้องมองเห็นความสำคัญเรื่องนี้ และจุดแรกที่เรียกมาได้คือการสร้าง Trust as a Services ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ

การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 4.0 รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนเอกชน ในทุกมิติ และขับเคลื่อนครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมประเทศในภาคเศรษฐกิจใหม่

ทุกอย่างต่อจากนี้ควรคำนึง Secure by design ตั้งแต่แรก ในงานผมได้เปิด IoT, CCTV, Remote Server ที่ discovery จาก tools public พวก internet census ดูเฉพาะประเทศไทย ที่ยังขาด Access Control ที่ดีก็จะถูกแฮกได้เสมอ ซึ่ง tools เป็นของสาธารณะผมเข้าถึงได้ ทั่วโลกก็เข้าถึงได้ ได้เพิ่มเรื่อง Security Awareness

และได้ทำการสาธิตให้เครื่องติด Phishing จาก ShortURL link จนทำให้ทราบข้อมูล และการนำไปสู่การติด Ransomware ได้ถือว่าถ่ายทอดตามเจตนารมณ์ ครบแล้ว


วันพฤหัสบดี, มีนาคม 18

SRAN ร่วมกับ BKI เปิดตัว CYBER INSURANCE PLUS สร้างความคุ้มครองป้องกันภัยทางไซเบอร์

 ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้าน Cyber Security อย่างครบวงจร มอบความไว้วางใจ BKI รับประกันภัยการให้บริการพร้อมชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ผลิตภัณฑ์ SRAN NetApprove ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ ที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาทำความเสียหายของระบบและข้อมูล ตลอดจนยังจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ได้ภายในเครื่องเดียว สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบวงจร

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 11

ร่วมบรรยายในงาน Maturity in Privacy

 วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพ ห้องบอลรูม ชั้น 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัดงานสัมมนาประจำปี TRIS Annual Forum ภายใต้หัวข้อ “Maturity in Privacy” ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค ได้ขึ้นบรรยายในแนวการทำ Data Protection ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พยายามมองวิธีป้องกันข้อมูล Personal Identifiable Information (PII) ไม่ให้โดนละเมิดPII การย้อนกลับพิสูจน์ว่าคือใครได้รวดเร็ว ต้องระวังให้พิเศษ การออกแบบและการจัดเก็บข้อมูลให้แยกข้อมูลสำคัญออกจากข้อมูลที่มี PII ด้วยเทคนิค สำหรับ Context Aware สำหรับ Paperless ให้เป็น Anonymization สำหรับ Database ให้เป็น Pseudonymization และการสร้าง Zero Trust Platform ให้เป็น Trust as a Service เพื่อที่รองรับงานที่ควบคุมข้อมูลทางดิจิทัลได้ลำบาก เช่น งาน out source software งานที่ เป็น office less, Work form Home แบบ mobility ทำงานได้ทุกที่ ที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบได้ทุกการกระทำที่ละเมิด

Data Breach Response การแจ้งเหตุ และแผนรับมือเมื่อเกิดการละเมิดทางข้อมูลขึ้น
ต่อจากนี้ให้องค์กรขอข้อมูล PII แต่เพียงพอดี Data Minimisation
นับว่าเป็นการถ่ายทอดความที่ต้องการสื่อสารได้ครบถ้วนที่งานนี้ภายในเวลา 30 นาที

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 17

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาเกมส์เมอร์เป็น White Hackers

 วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาเกมส์เมอร์เป็น White Hackers ได้มีการจัดงานวิถีใหม่ ออนไลน์บนเวทีใหญ่ ในเรื่อง “เปลี่ยนเหล่าบรรดาเกมส์เมอร์ให้เป็นนักรบไซเบอร์ Transform gamers to White Hackers”

จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และ ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ได้เชิญทีมงานบริษัททูนาเบิล โปรเจค ร่วมจัดงานนี้ขึ้น เป็นส่วนงานที่สร้างสรรค์แห่งปี

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 10

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง RMUTSB และ CIPAT

 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 16:30  ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กับ สมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของ RMUTSB ให้สามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ RMUTSB เป็นผู้นำด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงจากภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

เพื่อสนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ สู่มาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยการสร้างกำลังคนดิจิทัลใน RMUTSB ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อขยายผลการพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สำหรับบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ความเป็น ผู้นำของกำลังคนดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ และ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานสากล (Cyber Security Laboratory on-line Platform) สำหรับการรองรับการฝึกอบรม และทดสอบ ในรูปแบบเทรนนิ่งในศูนย์ฝึกอบรมและแบบออนไลน์เพื่อรองรับการเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม