Pages

วันศุกร์, กันยายน 10

บรรยายพิเศษ Digital Transformation สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี CIPAT ได้ร่วมสัมมนาออนไลน์  Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00

โดยได้รับโอกาสให้บรรยายเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับมหาวิทยาลัยวันจันทร์, กันยายน 6

บรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก

 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ได้รับเชิญบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 


วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 26

รับเชิญบรรยายหลักสูตร วทร รุ่น 53 ผ่านออนไลน์

 เป็นปีที่ 3  ที่ได้รับเกียรติทางวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ให้มาบรรยายเป็นเวลา 5 วันในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 5

เสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ให้กับ DES

 05/08/64 : ได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES  ผ่าน Online ในนามสมาคม CIPAT 

โดยในครั้งนี้ CIPAT ได้เสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต, อาชีพใหม่ๆ ในสายงาน Data Protection การพัฒนา White Cyber นักรบไซเบอร์รุ่นจิ๋ว 

รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและสร้างภูมิต้านทานการรับรู้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับเด็กและเยาวชน, การนำข้อมูลกลับสู่ประเทศ ผ่าน Form.TH เพื่อเป็นคลังข้อมูลการสำรวจข้อมูล โดยเชื่อมแอพพลิเคชั่นข้ามชาติที่สำคัญ ให้ข้อมูลยังอยู่ในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เราได้พบผู้บริหารระดับประเทศ และได้นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป


วันจันทร์, กรกฎาคม 26

ร่วมงานกับ CIPAT แจก Smart Devices ให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้งานสาธาณะประโยชน์

 อีกหนึ่งในกิจกรรมดีๆ จากสมาคม CIPAT มอบสิ่งของช่วงวิกฤตโควิด-19สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) เดินหน้าสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ โรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น “ Smart field hospital” มอบ Samsung Smart Deviceโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ให้กับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก กฤษฎา ศาสตรวาหา รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ และในวันเดียวกัน มอบ Samsung Smart Device ให้กับ ตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณะสุข เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างคนไข้และคุณพยาบาลหรือคุณหมอ ได้อย่างปลอดภัย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซต์เบอร์ CIPAT ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่มอบ Smart Device ทั้ง Tablet และ Smartphone ให้ทางสมาคม CIPAT นำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ


วันอังคาร, กรกฎาคม 20

บรรยายเรื่อง "การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลทางพันธุ์กรรมอย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแพทย์แม่นยำ"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กลุ่มงาน BioTech

เชิญบรรยายเรื่อง ารออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลทางพันธุ์กรรมอย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแพทย์แม่นยำ

จากเรื่องการแพทย์ดีเอ็นเอ และจีโนม กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ เมื่อโลกปัจจุบันเริ่มเชื่อมถึงกันด้วยข้อมูลดิจิทัล

ในการนี้ได้อธิบายถึงการทำ AI Factory " เปลี่ยนจากแมว กลับมาเป็นเสือตัวที่ 5 แห่งเอเชียอีกครั้ง " เป็นหนึ่งในประโยคที่พูดไว้ในงาน DNA Storage & precision medicine

ฟังเต็มไม่มีตัดต่อได้ที่ https://youtu.be/OydN8YreycE
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 24

ร่วมคณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส ไปตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม

 คณะที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส พร้อมด้วย นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

ร่วมตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละอวกาศกลาโหมไปตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กลาโหม


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทีมคณะที่ปรึกษารมว.ดีอีเอส พร้อมด้วย นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT
ร่วมตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละอวกาศกลาโหม โดยมี
ทสอ.กห.เจ้ากรมเเละคณะ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม กรมทสอ.กห.พร้อมที่จะร่วมจัดทำนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ไซเบอร์ และเทคโนโลยีดาวเทียม กับกระทรวงดีอีเอส อีกทั้งมีความพร้อมที่จะจัดทำโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่และทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในทุกๆด้านต่อไป ณ ศูนย์ปฎิบัติการไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศเเละอวกาศกลาโหม