Pages

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 5

เสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ให้กับ DES

 05/08/64 : ได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES  ผ่าน Online ในนามสมาคม CIPAT 

โดยในครั้งนี้ CIPAT ได้เสนอ Digital Citizen การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต, อาชีพใหม่ๆ ในสายงาน Data Protection การพัฒนา White Cyber นักรบไซเบอร์รุ่นจิ๋ว 

รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและสร้างภูมิต้านทานการรับรู้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับเด็กและเยาวชน, การนำข้อมูลกลับสู่ประเทศ ผ่าน Form.TH เพื่อเป็นคลังข้อมูลการสำรวจข้อมูล โดยเชื่อมแอพพลิเคชั่นข้ามชาติที่สำคัญ ให้ข้อมูลยังอยู่ในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เราได้พบผู้บริหารระดับประเทศ และได้นำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: