Pages

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 23

Internet suffering

.. เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี ..

"สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปเพราะกระแสของเหตุปัจจัย หรือ อิทัปปัจจยตา สิ่งใดมีเพราะมีเหตุปัจจัยให้มี ส่ิงใดไม่มีเพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้มี ไม่มีอะไรมีหรือไม่มีโดยตัวของมันเอง กระแสของเหตุปัจจัยหรือความเป็นเช่นนั้นเ่อง (ตถตา = ความเป็นเช่นนั้นเอง) คือความจริง การอยากให้มีหรืออยากให้ไม่มีตามใจเราไม่ใช่ความจริง .."

ความเป็นจริง ทางโลกความมั่นคง ข้อมูลสารสนเทศ ผมตั้งศัพท์ไว้ว่า Information Security Ontology นั้นก็คือ อิปัปปัจจยตา ในทางโลกของข้อมูลสารสนเทศ นั่นเอง
บทความใน blog นี้ ผมต้องการแสดงออกถึงความเป็นจริง อันเป็นเหตุของปัจจัยที่สร้างปัญหาทางการใช้เทคโนโลยีในภาษาที่เข้าใจง่าย สร้างเสริมความตระหนักในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และจริยธรรมอันดีให้กับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

บทหนึ่ง Internet Suffering

เรามานั่งนึกๆ ถึงเหตุปัจจัยจาก Spam (อีเมล์ขยะที่ไม่พึ่งต้องการ) ที่เราได้รับในแต่ละวันจำนวนมาก เหตุปัจจัยนี้เกิดจากสิ่งหนึ่ง มีผลกับสิ่งหนึ่งทำให้เกิดสิ่งนี้ ที่เรียกว่า Spam เป็นเหตุปัจจัย เกิดความทุกข์ รำคาญ และหงุดหงิดกับสิ่งที่ไม่ต้องการ เหตุปัจจัยดั่งกล่าวเชื่อมโยงกันเป็นปัญหาลูกโซ่บนระบบอินเตอร์เน็ตจนทำให้เกิดทุกข์ (Internet Suffering) นอกจาก Spam แล้วก็ยังมีอีกหลายๆ เหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญหาบนโลกอินเตอร์เน็ตในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน ไม่ว่าเป็น Hacker ,Virus/worm , Spyware , Trojan , Phishing อื่นๆ ที่พบได้



สาเหตุของปัญหา เกิดขึ้นจาก คน และไม่่ใช่คน บนเจตนา และไม่เจตนา โดยที่เหยื่อคือ คนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

อันที่เป็นคน คือ ผู้ที่มีเจตนาไม่หวังดี หรือเรียกว่า (Hacker/Attacker)

อันที่ไม่ใช่คน คือ ซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นบนเจตนาที่ไม่หวังดี เรียกว่า malware ซึ่งอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น เป็นผู้กระทำการใดการหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น โดยเครื่องที่ถูก Malware อาศัยอยู่ เรียกว่า zombie มักกระทำการโดยรับคำสั่งจากผู้ไม่หวังดี (hacker/attacker) โดยทำการใดการหนึ่งจากความไม่เจตนา เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุของปัจจัยทำให้เกิด Internet Suffering มักนิยมอาศัยบนเครื่องผู้อื่นที่ขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อ zombie หลายๆเครื่องรวมกัน เรียกว่า botnet
และ botnet คือพาหนะที่ทำให้เกิด Internet Suffering หลากหลายปัญหาเกิดขึ้นจากสิ่งนี้

ตามหลักอิทัปปัจจยตา (ความจริงทางธรรมชาติ) แล้วเมื่อเราลำดับเหตุการณ์ของปัญหา Spam โฆษณายาลดความอ้วนยี่ห้อหนึ่งที่เข้าสู่ Mail box ของเราจะพบว่า
IP ที่ส่ง Spam โฆษณาตัวนี้ มาได้ 2 ทาง ประกอบด้วย
1. ทางตรง จากผู้ไม่ประสงค์ดี และส่ง Mail มาโดยตรงถึงเรา เมื่อเปิดอ่าน mail พบว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการรับรู้ กลายเป็น Spam
2. ทางอ้อม จากผู้ไม่รู้ ที่เป็นเหยื่อ (zombie) ส่งมาถึงเรา
กระบวนการผู้ไม่รู้ หรือที่เป็นเหยื่อ (zombie) มักเกิดขึ้นได้ จากการใช้อินเตอร์เน็ต
ยกตัวอย่าง ผู้ไม่รู้ นามสมมุติ A ทำการเข้าอินเตอร์เน็ต และเปิดบราวเซอร์ เพื่อท่องเว็บ (www) แห่งหนึ่ง พบ โปรแกรมเสริม ที่ช่วยให้เล่นอินเตอร์เน็ต ได้ไว ขึ้น เพราะความอยากรู้ หรือ โลภ จึงทำการ Download เพื่อทำการลงโปรแกรมดังกล่าว ทั้งทีโปรแกรมนี้มีการฝั่ง Malware (ซอฟต์แวร์ที่มีเจตนาไม่พึ่งประสงค์จาก Hacker / Attacker) เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์นาย A กับไม่ได้ท่องอินเตอร์เน็ตได้เร็วขึ้นแต่อย่างใด กับกลายเป็น Zombie ให้กับนาย B ผู้เขียนซอฟต์แวร์นี้ขึ้น
ทั้งนี้แล้วนาย A ก็ยังไม่รู้ตัว และทุกครั้ง ที่นาย A ท่องอินเตอร์เน็ต เครื่องนาย A จะทำการส่ง e-mail ไปยังเพื่อนๆ ในรายชื่อ mail บนเครื่องตนเอง เป็น โฆษณายาลดความอ้วนอยู่เสมอ ที่แย่กว่านั้น Malware ที่นาย B เขียนขึ้น ยังบังคับให้เครื่องคอมพิวเตอร์นาย A ส่ง Password ทั้งหมดในเครื่องมายังที่ตน เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนาย A ไม่ได้มีเจตนาในการส่ง e-mail โฆษณา เลย เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่ลงโปรแกรมเพิ่มความเร็วเท่านั้นเอง
นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุปัจจัยการทำให้เกิด Internet Suffering จำนวน Zombie หรือเครื่องที่ต้องเป็นเหยื่อ ที่ยังไม่รู้ตัวมีจำนวนมาก ตามขนาดการเจริญเติบโตอินเตอร์เน็ต จะมีผู้ใช้หน้าใหม่ และ ผู้ใช้ที่ไม่ระวังตกเป็นเหยื่อ ปริมาณของพฤติกรรมนี้เองทำให้เกิด Internet Suffering
แนวทางการป้องกันคือ เริ่มจากตนเองก่อน เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราต้องปลอดภัยเสียก่อน เมื่อท่องอินเตอร์เน็ต สร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ ให้มีสติ และพึ่งระวังการใช้งานในการท่องอินเตอร์เน็ต โดยพึ่งสังเกตเสมอว่า ทุกย่างก้าวของเราล้วนมีความเสี่ยง
ส่วนผู้ที่มีความรู้แล้ว ควรมีหิริโอตัปปะ คือความละอายต่่อบาป มีจริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (ethical hacker)

"สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจัง คือเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง นั่นคือความจริง แต่เรามักติดอยู่ในความไม่จริง คือคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นนิจจัง"

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman
23/08/50

อ้างอิงบางประโยคจาก หนังสือ ความจริง ความงาม ความดี โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
บทความ ลมหายใจระบบเครือข่าย 3 in 3 out เขียนเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2550
บทความ กองทัพ botnet คืออะไร เขียนเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2550
บทความ เหตุของปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียนเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2549
งานบรรยาย http://nontawattalk.blogspot.com/2007/07/by-your-side.html

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กะลังหาความรู้เรื่อง Botnets อยู่อ่ะค่ะ บทความของคุณนนทวัฒน์ อ่านเข้าใจง่ายและได้สาระมากมาย..

ขอบคุณค่ะ