Pages

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 28

เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

มโนมอบพระผู้ ......สถิตย์อยู่ยอดสวรรค์
แขนถวายให้ทรงธรรม์ ..... พระผ่านเผ้าเจ้าชีวา
ดวงใจให้ขวัญจิต ..... ยอดชีวิตและมารดา
เกียรติศักดิ์รักของข้า .....ชาติชายแท้แก่ตนเอง
มโนมอบพระผู้ .....เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์ .....เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ .....และแม่
เกียรติศักดิ์รักข้า .... มอบไว้แก่ตัว

เพลงประกอบละครเวทีเรื่อง "เกียรติศักดิ์ทหารเสือ" ของ ศักดิ์เกษม หุตาคม หรือ "อิงอร" เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๕ ขับร้องโดย สันติ ลุนเผ่ ประพันธ์ทำนองโดย สง่า อารัมภีร และสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ โดยใช้คำร้องจากโคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่อยากโยงกับการบ้านการเมือง ณ เวลานี้ นะครับ เพียงแค่่อยากฟังเพลงนี้ เพราะความไพเราะ และเพื่อเคารพต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันรวมเป็นประเทศของเรา เมืองไทยของเราได้จนถึงทุกวันนี้

ท้ิงท้ายด้วยเพลงใต้ร่มธงไทย ของหลวงวิจิตรวาทการ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

ไม่มีความคิดเห็น: