Pages

วันเสาร์, เมษายน 12

สิ่งธรรมดาคือสิ่งวิเศษ


เมื่อวานผมได้รับ e-mail หัวเรื่อง "สิ่งธรรมดาคือสิ่งวิเศษ" มีประโยคที่อ่านแล้วรู้สึกดีจึงอยากนำมาเผยแพร่เป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรา ประโยคนั้นมาจากคำพูดของ
ท่าน ติช นัท ฮันท์ “ปาฏิหาริย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำ หรือบินอยู่บนอากาศ แต่ปาฏิหาริย์คือการเดินอยู่บนผืนดินและมีความสุขในทุกย่างก้าว” เพราะชีวิตเราในแต่ละวันล้วนมีแต่เรื่องธรรมดา

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราต้องความสำเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่งอยู่เสมอ แต่จะสำเร็จอย่างไรนั้นขึ้นกับเหตุในปัจจุบันหลายอย่างเช่น มีคุณสมบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ มีความรู้สึกต่อความสำเร็จนั้นอย่างไร มีความพอใจหรือไม่พอใจ พูดกันตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรามีความประสบความสำเร็จอยู่เสมอ แต่ที่บางคนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่ประสบความสำเร็จนั้น ก็เป็นเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งสำเร็จตามความต้องการแล้ว ก็มีความต้องการอย่างใหม่เกิดขึ้นอีก หรือในความต้องการอย่างเดียวกันนี้ แต่มีระดับสูงขึ้นไป ในกรณีดังกล่าวถ้าเขาพอใจในความสำเร็จนั้น ความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จก็ดำรงอยู่นานหน่อย เท่าที่ความพอใจของเขายังคงดำรงอยู่ แต่เมื่อรู้สึกไม่พอใจ ความสำเร็จก็มีค่าเท่ากับความไม่สำเร็จ และดูเหมือนให้ความทุกข์ทรมานแก่เขามากขึ้น
สำหรับคุณธรรมที่จะเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จนั้นตามพุทธศาสนามีหลายประการ เช่น ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อมั่นทางที่ดำเนินอยู่ และมีฉันทะ คือความพอใจในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่พอใจไม่ใช่ทำแบบเบื่อหน่าย

ที่สำคัญคือศรัทธาในคุณงามความดี และจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้ยังต้องมีความพากเพียรพยายามสม่ำเสมอ มีความเอาใจใส่อย่างจริงจัง มีสติรอบครอบ มีความตั้งใจมั่นคง มีปัญญารอบรู้
มีความเข้าใจชัดแจ้งในกิจการงานนั้นๆ จะนำพาสู่ความสำเร็จในชีวิตการงานและการดำเนินชีวิตได้

สวัสดีปีใหม่ไทย ครับ
นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านแล้วได้คติดีๆขอรับ..