Pages

วันศุกร์, กันยายน 2

แนะนำหนังสือ


ว่าจะเขียนแนะนำเรื่องนี้นานแล้ว แต่ก็ลืมไปทุกที ในช่วงนั้นผมได้ท่องเน็ตโดยค้นหาเรื่อง วิธีการวิปัสสนากรรมฐาน ของหลวงพ่อเทียน ไปพบคลิปการบรรยายที่ดีมากคลิปหนึ่งจึงอยากนำมาเผยแพร่ไว้ในที่นี้ด้วย คลิปบรรยายในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ทางจิต บรรยายโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์คงศักดิ์ ตันไพจิตร ซึ่งบรรยายสรุปในด้านพุทธศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ได้อย่างลงตัวที่สุดเท่าที่เคยฟังมา (ประสบการณ์ด้านนี้ยังน้อยก็ได้) แต่ก็ทำให้เข้าใจในหลายๆเรื่อง และฟังแล้วฟังอีก หลายรอบจนคิดว่าวันหนึ่งอยากจะเผยแพร่ความรู้ดีๆ นี้ไว้ใน blog ของตัวเองนั้นเอง
ฟังที่ youtube : วิทยาศาสตร์ ทาง จิต มีทั้ง 5 คลิป เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554

จากนั้นเมื่อผมได้ฟังจากการบรรยายครั้งนี้แล้ว ผมจึงลองค้นหาเพิ่มเติมไปพบว่าท่าน ศ.นายแพทย์คงศักดิ์ นั้นเคยเคยหนังสือไว้ ชื่อ "พุทธอัจฉริยะ" ซึ่งก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกับการบรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์ทางจิต แต่มีรายละเอียดให้อ่านมากขึ้น ซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำ เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์ DMG หากใครสนใจในด้านนี้แล้วควรมีเก็บไว้ศึกษาได้ทั้งความรู้และปัญญา

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

ไม่มีความคิดเห็น: