Pages

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 5

ในวันที่ CAT บางรักไฟดับ

ช่วงเที่ยงของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลได้เข้าไปยังอาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ CAT Telecom ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่อาคารทั้งหมด ซึ่งกลุ่มม๊อบพยายามเรียกการกระทำเช่นนี้ว่า เป็นการทำอารยะขัดขืน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นส่งผลให้การสื่อสารที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้มีผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะเราเตอร์หลักที่ใช้ทำงานเป็นเกตเวย์ประเทศ ซึ่งในต่างประเทศเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “Internet Outage” โดยที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกินเวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และส่งผลกระทบอะไรบ้างนั้น
ผมลองมานั่งเขียนดูเผื่อว่าท่านผู้อ่านจะได้นึกภาพตามไปด้วยกันได้ถูกต้อง และช่วยประเมินในความเสียหายได้บ้าง

ภาพแสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมติดต่อข้อมูลของทางทรูอินเทอร์เน็ต 
เรียบเรียงผลกระทบ ดังนี้
1. ผลกระทบการเชื่อมข้อมูล ผ่าน AS4651
AS4651 เป็น Gateway ที่สำคัญของประเทศตัวหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงกับโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลในวันที่เกิดขึ้น พบว่า AS4651 มีจำนวน IPv4 ที่ให้บริการจำนวน 15,104 ค่า ข้อมูลทั่วไปจากลงทะเบียน ชื่อที่อยู่และผู้ติดต่อของ AS4651
person:     IP-network CAT Telecom
nic-hdl:    IC174-AP
e-mail:     ip-noc@cat.net.th
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    address:   CAT Telecom Public Company Ltd,
address:    address:   72 Charoenkrung Road Bangrak Bangkok THAILAND 10501
phone:     +66-2-6142374
fax-no:     +66-2-6142270
country:    TH
changed:    suchok@cat.net.th 20051202
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
source:     APNIC

person:     THIX network staff CAT Telecom
nic-hdl:    TC476-AP
e-mail:     admin-thix@cat.net.th
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    address:   CAT Telecom Public Company Ltd,
address:    address:   72 Charoenkrung Road Bangrak Bangkok THAILAND 10501
phone:     +66-2-6142374
fax-no:     +66-2-6142270
country:    TH
changed:    suchok@cat.net.th 20051202
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
source:     APNIC

ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง ASN ทั้งในและต่างประเทศ
ประวัติของสถานะการเชื่อมต่อข้อมูล

กราฟแสดงสถานะการติดต่อสื่อสารของ AS4651 ดูย้อนหลัง 90 วัน และค่า Upstreams สำหรับ AS4651 
จากกราฟจะพบว่าในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นั้นมีการหยุดการใช้งานไปช่วงเวลาหนึ่งกราฟจะดิ่งตกตัดค่าเป็น 0 ขาดการติดต่อกับ ASN อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AS4651 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นั้นมีการเชื่อมโยงการติดต่อข้อมูลทั้งหมด 112 การเชื่อมโยงผ่าน Protocol BGP Peering 

ตัวอย่างบางส่วนของเครือข่ายที่เชื่อมติดต่อกับ AS4651 


เมื่อทำการพิจารณาทั้งหมดจาก 112 เครือข่ายพบว่ามีโครงข่ายในประเทศไทยที่กระทบถึง 28 โครงข่ายประกอบด้วย (วัดค่าจากตอนเหตุการณ์ปิดการสื่อสารในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556) ดังนี้ 
1. True : AS7470 
2. CAT 1 : AS9931 
3. BB-BroadBand (UIH) : AS38794 
4. 3BB : AS45758 
 5. INET : AS4618 
6. World Net : AS4765 
7. Jasmine : AS7616 
8. CSloxinfo : AS4750 
9. DTAC : AS9587 
10. KIRZ : AS24187 
11. Milcom : AS3888 
12. ServeNET : AS45413 
13. Proimage Engineering : AS23884 
14. Symphony Communication AS132876 
15. Loxley Wireless : AS45142 
16. Smart Corp : AS4741 
17. Nettree : AS45456 
18. NIPA : AS45328 
19. CAT 2 : AS131090 
20. My Telecom Group : AS24491 
21. TT&T : AS55465 
22. Fiber To the Home : AS9413 
23. PTT ICT : AS55403 
24. SiamData : AS56309 
25. A-Net : AS4776 
26. 101 Global : AS45606 
27. NTTCTNET : AS38566 
28. Uni-Net : AS4621 

** ที่สำคัญอันเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค คือ True : AS7470 , 3BB , DTAC , CAT (Data Center) และ Uni-Net โครงข่ายฝั่งมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย

2. ผลกระทบต่อ AS9931
AS9931 เป็น Router ตัวสำคัญตัวหนึ่งของบริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ “CAT Telecom” เนื่องจาก Router ตัวนี้จะมีการเชื่อมต่อให้กับหน่วยงานต่างทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความสำคัญไม่น้อยไปกว่า AS4651 และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ของหน่วยงานทั้ง ภาครัฐบาลและภาคเอกชน จะสร้างความเสียหายมากกว่า AS4651 ด้วยหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันทำงาน ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ AS9931

ข้อมูลเบื้องต้น AS9931

person:     Serthsiri Khantawisoote
address:    Data Communication Department, CAT
address:    Bangkok 10501
country:    TH
phone:     +66-2-237-4300
fax-no:     +66-2-506-3186
e-mail:     kserth@cat.net.th
nic-hdl:    SK79-AP
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
changed:    hostmaster@apnic.net 20000320
source:     APNIC

person:     Tanussit Klaimongkol
address:    Data Comm. Dept.(Internet)
address:    CAT Bangkok 10501
address:    Thailand
country:    TH
phone:     +66-2-2374300
fax-no:     +66-2-5063186
e-mail:     ktanus@cat.net.th
nic-hdl:    TK38-AP
mnt-by:     MAINT-TH-THIX-CAT
changed:    ktanus@cat.net.th 20000215
source:     APNIC
ข้อมูลเชิงสถิติของ AS9931 จำนวนค่า IPv4 ที่ให้บริการมีจำนวน 198,912 ค่าAS9931 มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมด 41 เครือข่าย ซึ่งโดยมากเป็นเครือข่ายในประเทศไทยและเป็นภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเป็นต้น

ดังตัวอย่างเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อ AS9931 ดังนี้รายการเครือข่ายที่มีการเชื่อมติดต่อกับ AS9931 

จะเห็นได้ว่า AS9931 จะกระทบต่อหน่วยงานต่างๆภายในประเทศไทยจำนวนมาก ได้แก่ สถาบันการเงิน เช่น
- ภาคธนาคารประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น
- สายการบิน ประกอบด้วย การบินไทย , Bangkok Airway เป็นต้น 
- กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง , กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น
- รัฐวิสาหกิจ เช่น การประปา และ การไฟฟ้าภูมิภาค 

อีกทั้งส่งผลกระทบไปยังผู้ให้บริการต่างประเทศที่มีการเชื่อมสัญญาณมาที่ AS9931 เช่นประเทศลาว และกัมพูชา ก็ได้รับผลกระทบต่อการขาดการติดต่อสื่อสารเนื่องจากไฟฟ้าในอาคาร กสท บางรักถูกตัดไฟอีกด้วย หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันธรรมดา คือ วันจันทร์ – ศุกร์ ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นอันมาก


ไม่มีความคิดเห็น: