Pages

วันพุธ, มิถุนายน 6

เข้ามาร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ National Cyber Security System

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561

ผู้บริหารทูนาเบิล ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ National Cyber Security System ณ ห้องประชุมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต ห้วยขวาง ดินแดง กรุงเทพ

ไม่มีความคิดเห็น: