Pages

วันจันทร์, กันยายน 14

Useelive ได้รับรางวัล Virtual Class Room Platform Innovation

 “Useelive” ได้รับรางวัล Virtual Class Room Platform Innovation ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2020

“Usee live” ระบบ Data Live Streaming นวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มาพร้อมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศไทย
“Usee live” สามารถจัดประชุม สัมมนา จัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และพบปะพูดคุยกับญาติมิตร ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเวลา รองรับ พรก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://usee.live

รางวัลสําหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม สาขา e-Learning ในงาน Bangkok International Digital Content Festival “Opening Ceremony and BIDC Awards”
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ลิโด้คอนเน็คท์ โรงภาพยนตร์ 1

ไม่มีความคิดเห็น: