Pages

วันเสาร์, พฤษภาคม 1

เพื่อเมืองไทยคุณจะทำอะไร ?

เมื่อย้อนอดีตไป สักปี คศ. 1993 หรือประมาณ ปี พศ. 2536 มีโฆษณาอันหนึ่ง ที่ทำให้คนดูโดยเฉพาะเยาวชนในช่วงเวลานั้น มีความรู้สึกร่วมอยากเป็นแรงกำลังหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้า
โดยใช้เพลงชื่อ เพื่อเมืองไทย ด้วยใจและใจ .. ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ต้องการโฆษณาอะไร แต่อยากให้ฟังเพลงและเนื้อหาของโฆษณานี้กับสถานะการณ์ในปัจจุบัน รถไฟขบวนหนึ่ง ที่มีหนุ่มสาวบนรถไฟ และเส้นทางที่ต้องร่วมกันเดินทาง บางครั้งเส้นทางอาจจะมืดเพราะต้องเข้าอุโมงค์ สลับกับแสงสว่างหลังหลุดพ้นอุโมงค์ แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องร่วมเดินทางด้วยกัน และแน่นอนจุดหมายปลายทางของแต่ละคนในขบวนรถไฟนี้อาจจะแตกต่างกันได้ .... ลองเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่มีทางออกสำหรับประเทศไทยในเวลานี้ดู บางทีแสงสว่างจากปลายอุโมงค์จะนำพาให้ประเทศเรากลับสู่ภาวะปกติได้หากทุกคนร่วมมือกัน ..ที่หยิบยกตัวอย่างจากโฆษณานี้มาก็เพราะมีความเชื่อมั่นในชาติไทย อยู่และเชื่อว่าปัญหาต่างๆ แก้ไขได้

ในส่วนตัวเชื่อว่า หากเราเป็นคนไทย คงไม่มีใครไม่หวังดีกับประเทศ
คงไม่มีใครอยากเห็นการทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง
และคงไม่มีใครอยากทำร้ายประเทศ ที่เราต้องอยู่อาศัย


ขอสนับสนุนการใช้สติแก้ไขปัญหา หยุดการนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้คนไทยเกลียดชังกันเอง
และยุติปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง

"เราควรใช้วิกฤตช่วงนี้มาสร้างโอกาส"

ทุกภาคส่วน ที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันมานั่งคุยกันเพื่อเสนอแนวทางที่ทุกฝ่ายเราเดินทางร่วมกันได้ โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน ทำการเปิดใจให้กว้าง ลดอัตตาของตนเองลง เพื่อรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน ในการหาจุดร่วมกัน และเมื่อทุกคนเริ่มเปิดใจ จะนำมาสู่การออกแบบประเทศไทยร่วมกัน เพื่อให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น ด้วยแรงใจ ด้วยพลังสติและด้วยพลังปัญญาของคนไทยทุกฝ่าย เพื่อให้เมืองไทยก้าวพ้นวิกฤต กลับมาสู่ความปกติสุข และเกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา บนผืนแผ่นดินที่เราดำรงชีวิตอยู่สืบไป

ไม่มีอะไรที่สายเกินไป ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ หากใช้สติของตัวเราเอง

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

ไม่มีความคิดเห็น: